Заявка за 3D отпечатване


3D отпечатване на модел

Модели могат да бъдат качвани от следните типове файлове .stl .obj .stp .step .igs .iges и .zip, като във .zip файл могат да бъдат вместени няколко файла от предходните типове файлове

Нямате модел? Опитайте платформата за заявка с alien.stl  и yoda.stl  

alien.stl

yoda.stl

 

 

 

Можете да вземете модел от ThingiVerse.com и YouMagine.com

 

3D отпечатване на снимка

Мога ли да 3D отпечатам свои снимки? Да!

Снимки могат да бъдат качвани от следните типове файлове .png .jpg .jpeg .gif и .bmp

Ваша снимка

3D снимка

 

 

 

 

3D отпечатване на лого

Снимки могат да бъдат качвани от следните типове файлове .png .jpg .jpeg .gif и .bmp

Препоръчително е снимките да бъдат в черно-бялата гама

3D отпечатване на портрет на бебе

Снимки могат да бъдат качвани от следните типове файлове .png .jpg .jpeg .gif и .bmp

Портрет на бебе в 19-та седмица от бременността
(отпечатан по снимка от ултразвуково изследване)

снимка от ултразвуково изследване

3D отпечатване на готови модели

Разгледайте готовите за 3D отпечатване модели в Магазина

Безплатни 3D модели

Безплатните модели са 3D модели в .stl файлов формат

Разгледайте безплатните модели в Магазина

Рамка за диоптрични очила

кутийка за бижута

При възникнали въпроси или проблеми моля, използвайте нашия онлайн чат, страницата за Връзка с нас или Форума