Заявка за 3D отпечатване


Модели могат да бъдат качвани от следните типове файлове .stl .obj .stp .step .igs .iges и .zip, като във .zip файл могат да бъдат вместени няколко файла от предходните типове файлове

Нямате модел? Опитайте платформата за заявка с alien.stl  и yoda.stl  

alien.stl

yoda.stl

 

 

 

Можете да вземете модел от ThingiVerse.com и YouMagine.com

 

Мога ли да 3D отпечатам свои снимки? Да!

Снимки могат да бъдат качвани от следните типове файлове .png .jpg .jpeg .gif и .bmp

Ваша снимка

3D снимка

 

 

 

 

Снимки могат да бъдат качвани от следните типове файлове .png .jpg .jpeg .gif и .bmp

Препоръчително е снимките да бъдат в черно-бялата гама

Снимки могат да бъдат качвани от следните типове файлове .png .jpg .jpeg .gif и .bmp

Портрет на бебе в 19-та седмица от бременността
(отпечатан по снимка от ултразвуково изследване)

снимка от ултразвуково изследване

Разгледайте готовите за 3D отпечатване модели в Магазина

Безплатните модели са 3D модели в .stl файлов формат

Разгледайте безплатните модели в Магазина

Рамка за диоптрични очила

кутийка за бижута

При възникнали въпроси или проблеми моля, използвайте нашия онлайн чат, страницата за Връзка с нас или Форума